1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei
apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su
prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje kapkap.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje
parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą
ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje kapkap.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos
metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi
užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų
siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats
išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja
saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie kapkap.lt duomenų.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai
to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru
rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje
Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, kapkap.lt turi teisę anuliuoti
Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant
atnaujinti.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte
išdėstytų nuostatų.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje kapkap.lt sutinka su šiomis pirkimo
– pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės
parduotuvės kapkap.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia
savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar
panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę
informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės
parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7. Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo
paskyra gali būti panaikinta.

4.8 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi kapkap.lt teikiamomis paslaugomis,
laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje kapkap.lt.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.4.1. naudojantis savo el. bankininkystės sistema –pinigus Pirkėjas perveda į kapkap.lt
atsiskaitomąsias sąskaitas.

5.4.2. naudojantis mokėjimų tarpininko www.mokėjimai.lt paslaugomis.

5.4.3. Naudojantis mokėjimų tarpininko Paypap.com paslaugomis.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo
patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o
prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių
pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis „Lietuvos pašto“, “Omniva” ir “DPD” paslaugomis.

6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.5. Visos prekės yra siunčiamos registruotu paštu arba per kurjerį bei paštomatais.

6.6 Lietuvoje prekės yra pristatomos per 2-7 darbo dienas.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų
nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba
dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje,
jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių)
nuotraukas.

6.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso,
arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo
terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo
grąžintos iš paštomato arba kurjerio- padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui
atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą
pirkėjui nėra grąžinami.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje kapkap.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie
kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių
gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.
Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus
terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Pirkėjas grąžindamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo
būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

8.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių
pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio

nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas specialią prekių keitimo –
grąžinimo formą „Prekių grąžinimas“ svetainėje.

8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios
komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,
nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos
įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

8.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo
išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke.
Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo
išlaidas).

8.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę
analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

8.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų
nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos
prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas
specialią prekių keitimo – grąžinimo formą „Prekių grąžinimas“ svetainėje.

8.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta,
nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos
(nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti
popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

8.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.4-
8.5,8.9-8.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos

8.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai
sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su
galiojusia nuolaida.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje kapkap.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar
panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto
adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“
nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų
dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į
SPAM kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4

punkte nurodytomis sąlygomis

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės
aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra
sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta
tvarka.